Artikel i magasinet Liv & Sjæl august 2020
om bogen `Kunsten at se- i natur og maleri´ 

 

 

 

Magasinet Psykologi nr 5 2012

Det Grønne Område
15. november 2012

Villabyerne 
25. marts 2013

Det Grønne Område
29. maj 2013

Kristeligt Dagblad
17. juni 2013

DGO
16. august 2011

DGO
1. november 2011

Kunstavisens anmeldelsegalleri-pind-kunstavisen-om-kunstmaler-anne-grethe-pind-300x316.jpg

I september 2008 udgaven af Kunstavisen skrev kunstanmelder Niels Henning Klausen
flg om Anne Grethe Pind i forbindelse med fernisering i Galleri Pind 6-9. sept: 

Anne Grethe Pind f. 1939, er af uddannelse civilingeniør (kemiingeniør med speciale i farve og lak) og vender – efter mange års arbejde inden for it-branchen, bl.a. som leder af Polyteknisk Læreanstalts it-afdeling og som grundlægger af it-virksomheden DSI-DATA i Kokkedal – tilbage til farver og lakker, men nu som autodidakt kunstmaler. Anne Grethe Pind har tegnet og malet det meste af sit liv, men efter en lang galleri-pind-landskab-med-rød-busk-nr131-300x297.jpgerhvervskarriere er det først efter 1998, at hun for alvor har kastet sig over akvarellerne og malerierne. I korte træk kan man karakterisere Anne Grethe Pinds billeder som inspireret af naturen, det ubevidste og i de senere år i høj grad af kristendommens tros- og forestillingsverden. Stilmæssigt måtte hendes billeder oprindeligt betegnes som abstrakt – ekspressionistiske, men de religiøst-eksistentielle billeder har gjort hendes billedverden mere konkret, og det ikke alene for de eksistentielle motivers vedkommende, men også for hendes landskabsbilleder, således som det ses af ”Landskab med rød busk”. Efter flytning til Lyngby har Anne Grethe Pind indrettet sin villa som et kombineret atelier og galleri i tre etager, hvor der permanent udstilles et par hundrede billeder – akvareller og malerier, både små, store og meget store – og hvor der er åbent efter telefonisk aftale.

Artikel i magasinet Liv & Sjæl august 2020
om bogen `Kunsten at se- i natur og maleri´

Lyt mere til din indre stemme

 Som mennesker skal vi i langt højere grad lytte til det, vores indre stemme fortæller os. Det er budskabet i en ny bog, skrevet af kunstmaler Anne Grethe Pind. Hendes eget liv har taget adskillige drejninger, fordi hun har haft modet til at handle tillidsfuldt på de budskaber, hendes intuition har givet hende.

”Mit liv har taget mange uventede drejninger, fordi jeg har haft modet til at handle på de budskaber, jeg løbende har fået. Gevinsten har været et meget meningsfyldt liv, hvor jeg er endt med at stå ved mig selv og slippe de ting, som gjorde mig ked af det. Det er jeg meget taknemmelig for i dag,” fortæller Anne Grethe Pind, der er kunstmaler.

I juni 2020 udgav hun i en alder af 80 år sin første bog Kunsten at se – i natur og maleri. Bogen er en alternativ bog om personlig udvikling. Anne Grethe Pind viser læseren, hvordan hun gennem maleprocesser og møder med naturen er blevet vejledt af sin indre stemme til at se sit liv i nye perspektiver. Hun har truffet nye valg i både stille og udfordrende perioder med livskriser.

En bundgarnspæl ved stranden inspirerede Anne Grethe til at ændre sine overbevisninger og

mønstre. Et af hendes malerier viste, at hun skulle sælge den store it-virksomhed, hun havde

bygget op med sin mand. Hendes indre stemme satte, ud af det blå, fokus på, at hun skulle flytte fra Svendborg til København, fordi hendes børnebørn ville få brug for det.

Lyt efter din indre stemme

”Hver gang jeg har lyttet til mine indre budskaber, har det bragt mening og glæde ind i mit liv. Jeg valgte tidligt i mit liv at have tillid til min indre stemme og intuition. Også selvom det krævede svære beslutninger og kompromiser. Det har givet mig mulighed for at udnytte mine potentialer på bedste vis,” fortæller Anne Grethe Pind og fastslår, at hun tror, mange mennesker ville nyde godt af at lytte mere til deres indre stemme.

”Jeg tror altid, at intuitionen og den indre stemme vil én det godt. Også selvom det umiddelbart kan have svære konsekvenser for éns liv. Jeg håber, at flere vil begynde at lægge mærke til de tegn, de får i hverdagen. Vi får alle sammen tegn fra vores sjæl, fordi den ønsker at lede os ind på den vej, som er rigtig for os. Simpelthen fordi vi så bedre kan finde mening og glæde og udnytte vores potentiale.”

Mal med din intuition

I bogen Kunsten at se – i natur og maleri guider Anne Grethe læseren igennem sine malerier og de budskaber, hun løbende har fået. På den måde får læseren indsigt i vigtige tanker, beslutninger og handlinger, som Anne Grethe har fået gennem sin egen evne til at se og lægge mærke til forskellige tegn og budskaber. Hun fortæller om metoden Mindful Maling, som hun har udviklet på baggrund af sine erfaringer. Formålet med bogen er at inspirere læseren til at turde se på sit eget liv. Og måske blive inspireret til at gøre det gennem kreative øvelser.

”Mine maleprocesser har været en lang rejse indenfor personlig udvikling. Der er mange ting, der har handlet om at tage ansvar for forskellige ting i mit liv. Og det har jeg gjort. Derfor har jeg også fået et større selvværd og en anden tro på mig selv igennem processen,” fortæller Anne Grethe Pind. Og det er også det hun oplever, når hendes kursister maler sig til nye budskaber med deres indre stemme som guide.

”Når det ubevidste taler til os, opstår der ting, som vi måske ikke har villet se. Når folk læser min bog, håber jeg de får endnu mere lyst til at lægge mærke til de tegn, der på den ene eller anden måde, bliver vist på deres vej. Det er med garanti vigtige budskaber. Det er den indsigt, jeg gerne vil give videre til læseren.”

Tegn på min vej

”Som 58-årig havde jeg tilmeldt mig en massageuddannelse, fordi jeg ville planlægge en meningsfuld aktivitet for min tredje alder. Jeg tænkte, at jeg med massage kunne give omsorg og nærhed til familie og nære venner. Men min sjæl skubbede mig ind på en anden vej, som den vidste, ville være det bedste for mig. En måned før kurset skulle starte, brækkede jeg højre pegefinger ved skøjteløb og fik kurset udsat. Da fingeren var ved at være helet, forvred jeg højre fod. Så satte jeg mig ned og stillede mig selv spørgsmålet ”Hvad handler det her om?”. Straks fik jeg svaret: ”Du skal IKKE være massør. Du skal videreudvikle din passion for at male.”

Da det budskab var kommet til mig, føltes det helt indlysende. Jeg mærkede, at det var min nye livsopgave. I processen malede jeg maleriet Sjælens ild, der viser den ild, der brænder inden i os og gerne vil udfoldes. Omkring ilden ses mørke partier, som jeg tolkede som de kræfter, der forsøger at holde os væk fra at udfolde vores ild. Senere fremkom maleriet Vis din passion respekt. Her ses en ild, som bliver beskyttet mod omgivelsernes indtrængen. Jeg var klar over, at jeg bedst viser passionen respekt ved at have tid til at udfolde den.

Prioritér det vigtige

”Som 60-årig var jeg meget trist over, at sejladsen med min mand tog så meget af min fritid, at jeg ikke havde nok tid til at male. En dag, da jeg stod og malede et stort maleri med sten ved stranden, trådte jeg ærgerligt tilbage og sagde: ”Hvorfor kan jeg ikke få stenene til at ligge ned?” Indefra fik jeg svaret: ”Det er fordi, det ikke er sten, du har malet. Du har malet to både, der ligger på hovedet. Bådene ligger omvendt, fordi de er lagt på land.”.

Det føltes som en meget stærk besked. Jeg tolkede, at jeg selv skulle lægge båden på land. Maleriet fik mig til at forstå, at jeg skulle fjerne sejladsen fra mit liv for at give plads til maleriet. Jeg gav maleriet titlen Omvendte både. Maleriet kom til at betyde, at jeg skulle prioritere det væsentlige i mit liv. Jeg stoppede med at sejle og efterfølgende malede jeg maleriet Gået i land. På maleriet ser man en kvinde sidde rank og ansvarsbevidst på stranden med et sejlskib bag sig.

Flyt væk

”Som 66-årig var jeg på en rejse til Argentina. Da jeg sidder på Argentinas sydspids omgivet af kælvende isbræer, får jeg en stærk besked indefra: ”Når du kommer hjem, skal du flytte fra Svendborg til København, fordi dine børnebørn vil få brug for dig.”

Jeg skød tanken væk, for det lød helt urealistisk. Jeg var flyttet væk fra min mand og boede i eget hus, som jeg netop havde indrettet til et lækkert galleri. Da jeg kom hjem fra rejsen, blev min indre stemme ved med at poppe op og fortælle mig, at jeg skulle flytte. Det nyttede ikke noget at tænke rationelt. Det førte mig ikke til nogen afgørelse. I stedet for greb jeg et stort maleri og billedet

Spring i det ukendte opstod. Billedet viste min situation, men jeg var stadig ikke klar til at tage en beslutning. Jeg gik op og ned ad gulvet. Mine skridt blev fastere. Jeg svingede med armene i takt med benene. Jeg greb endnu et lærred, og her fremkom maleriet På rette vej.

Herefter følte jeg mig helt sikker. Jeg skulle flytte. Efter 10 weekenders besigtigelse i København og omegn fandt jeg det hus, jeg endte med at købe. Her bor jeg i dag. Det hedder `Farmors hus i Lyngby`. Det er også i det hus, at jeg selv maler, afholder malekurser i mit store atelier og foredrag i de store stuer.”

Hvad er Mindful Maling?

Mindful Maling er en metode, hvor man får mulighed for at forstå sig selv gennem kreative processer med lærred og maling. Når vi udtrykker os i billedsprog, åbner vi op til en dimension i os selv, hvorfra det er muligt at få indsigter, som kan være svære at indfange ved rationel tænkning. Maleriet viser, hvad der rører sig i vores indre. At se sin situation afspejlet på lærredet giver lyst til at stille spørgsmål til den. Mindful Maling handler om at stole på sin intuition, stille spørgsmål til de ting, der fremkommer på lærredet og have mod til at tage det med ud i virkeligheden bagefter.

I Mindful maling bruger vi vores sanser, opmærksom nysgerrighed, undren, fordybelse og intuition. Det giver mulighed for at udforske sider af os selv på en måde, der skaber forvandling.

Vi har alle et iboende behov for at realisere vores potentiale.

Ifølge psykiateren C.G. Jung vil psyken reagere, hvis vi ikke udlever vores potentiale. Heldigvis vil vores sjæl gerne lede os ind på vejen til at opdage vores ressourcer og til at bringe dem til udfoldelse. Vi skal blot selv ville det, og vi skal stole på vores indre stemme, vores intuition. Mindful Maling kan hjælpe os med at genoprette kon­takten til det ubevidste og til at opdage vores skjulte potentialer.

Mindful Maling er for alle. Det kræver ingen særlige kreative evner. Anne Grethe Pind har holdt kurser i Mindful Maling i ni år.

MG_5110-e1529581662584.jpgGALLERI  PIND - Det unikke kunstgalleri i Kongens Lyngby
Tjørnevej 6, 2800 Kongens Lyngby
+45 40534424
grethe@galleripind.dk
www.galleripind.dk
Powered by Simplero